Чим досягається готовність викладача до розвитку і саморозвитку?

22 трав. 2015
Досить важливою функцією МК є допомога викладачам в якісній організації навчально-виховного процесу: його програмно-методичне забезпечення, раціональне використання наявної матеріально-технічної бази навчального закладу, впровадження інноваційних педагогічних технологій; розв’язання проблем, які постають у повсякденній діяльності

   В травні  місяці, відбулося засідання МК  природничо - математичного циклу нашого ліцею за чергою денною:
1.  Демонстрація творчих  наробок  педагогічних працівників з напрямків самоосвітньої діяльності.
2. Загальні методи навчання.
3. Діагностування членів МК.
   Розгляд завдань для проведення ДПА з предметів  природничо - математичного  циклу.
   Необхідні зусилля на те, щоб вчитель усвідомив, що творчість покриває всю сферу педагогічної діяльності, а не є якоюсь добавкою до щоденної навчально-виховної роботи, що нетворча праця вчителя не є по суп педагогічною, тому що він не виховує, не розвиває, не формує, не творить особистість. Цим досягається готовність викладача до розвитку і саморозвитку своїх творчих здібностей, професійної майстерності Робота з самоосвітньої діяльності є одним із чинників такого розвитку. Крім того, плануючи та проводячи уроки, викладач повинен вільно орієнтуватися в методах і прийомах навчання. Для цього на засіданнях МК систематично розглядаються теоретичні педагогічні та психологічні питання навчально- виховної роботи.
    Викладачі МК тісно співпрацюють з видавництвом “Ранок” м. Харкова, є постійними підписчиками на новинки методичної літератури. Вся література, яка виписується тим чи іншим викладачем, обговорюється та аналізується на засіданнях МК. Професійна майстерність вчителя, його знання законів , психології, готовність до практичних дій є важливою запорукою довіри між вчителем і учнем, умовою підтримання віри дитини в свої можливості, можливості створення умов реалізації пізнавальних потреб учнів.