Методичні комісії

 

Методична комісія з професій:

«Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», «Слюсар з ремонту автомобілів», «Водій автотранспортних засобів», «Машиніст крана автомобільного», «Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та  напівавтоматичних машинах»

(голова – викладач спецдисциплін Чернов А.А. )

Методична проблема: «Забезпечення якості професійної підготовки кваліфікованих  робітників на засадах компетентісного підходу».

В роботі методичної комісії чітко прослідковується системність змісту роботи. Щорічними обов’язковими питаннями в роботі методичної комісії є наступні:

- вивчення постанов, інструкцій, положень з ОП при виконанні ЛПЗ та уроків виробничого навчання;

-  вивчення нормативно-правових документів, методичних рекомендацій НМК ПТО у Кіровоградській

   області;

- обговорення, аналіз плану роботи методичної комісії, індивідуальних планів самоосвітньої діяльності

  членів методичної комісії, планів роботи кабінетів;

- аналіз і обговорення взаємовідвідуваних уроків;

- звітність роботи завідуючих кабінетами, майстернями;

- обговорення плану підготовки учнів до проходження виробничої практики та здачі кваліфікаційної (поетапної) атестації;

- обговорення тем дипломних, творчих робіт для учнів; завдань для тематичного оцінювання;

- розвиток учнів в умовах компетентнісно-спрямованої освіти;

- обговорення шляхів ліквідації прогалин в знаннях учнів та відвідування учнями занять;

- вплив додаткових занять та консультацій на якість знань учнів;

- моніторинг навчальних досягнень учнів (за результатами рубіжного контролю та семестрового 

  оцінювання);

- обговорення планів проведення предметних тижнів;

- розгляд документації з виробничої практики учнів;

- комплексно-методичне забезпечення предметів і професій;

- обговорення реалізації єдиної науково-методичної проблеми ліцею, проблеми методичної комісії та

  індивідуальних методичних проблем викладачів і майстрів виробничого навчання, розвитку

  професійної компетентності педпрацівників;

- презентація творчих здобутків (методичні розробки, матеріали предметних тижнів, матеріали для

  участі в обласних методичних заходах та ін.);

- вивчення сучасної техніки та технологій сучасного сільськогосподарського виробництва, передового

   педагогічного і виробничого досвіду, вивчення інноваційних технологій;

- підготовка до педагогічних читань;

- використання комп’ютерної техніки для підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

- участь в конкурсах.

Особливістю в роботі методичної комісії є те, що для підвищення своєї професійної компетентності, педпрацівники готують міні-реферати з теоретичних основ професійно-технічної освіти,  з теорії виховання, психології ( Наприклад:«Види, форми, методи контролю та оцінки підготовленості учнів.», «Принципи виховання особистості», «Свідомість та її складові» (майстер виробничого навчання Ремезов М.С.).

 

 

Методична комісія з професії

«Перукар (перукар – модельєр). Манікюрник»

( голова – викладач спецдисдиплін Константінова А.С. )

Методична проблема: «Удосконалення майстерності як засіб творчого розвитку особистості педпрацівника і учня»

Родзинка методичної комісії – активна, в режимі динамічного розвитку, командна робота.

Крім обов’язкових щорічних питань з основного змісту роботи методичних комісій (згідно методичних рекомендацій НМК ПТО у Кіровоградській області «Методичні підходи до планування та організації роботи методичних комісій ПТНЗ»), голова методичної комісії, разом з її членами,  планує обговорення такого питання, як «Результативність позаурочної роботи з предмету, професії».

Члени методичної комісії поповнюють матеріалами скарбничку «На допомогу класному керівнику», проводять презентації творчих наробок викладачів і майстрів виробничого навчання, огляди-панорами методичних перспектив.

Велику увагу методична комісія приділяє виготовленню комплексно-методичного забезпечення предметів, професії. Ними створюється відеотека, аудіотека, файлотека.

Знання членами методичної комісії комп’ютерної техніки та вміння  працювати з нею надає змогу створювати високоякісні творчі презентації

Заслуговує на увагу різноманітна тематика і методика проведення тижнів перукарської справи. Під час предметних тижнів і конкурсів фахової майстерності втілення творчої фантазії членів методичної комісії викликає захопленість учнів, педпрацівників, гостей.

Майстрами виробничого навчання методичної комісії в формі щорічних рефератів оформлюється робота над індивідуальними методичними проблемами.

Активно відбувається робота членами комісії над виконанням індивідуальних планів самоосвітньої діяльності.

 

 

Методична комісія природничо-математичного циклу

(Голова – викладач математики, викладач-методист  Тимченко О.В.)

Методична проблема: «Самоосвітня діяльність - один із індикаторів  професійно-педагонічної компетентності викладача»

 

Теми річної методичної проблеми комісії динамічно змінюються, трансформуються в більш розширені та сприяють реалізації єдиної науково-методичної проблеми ліцею. Методична комісія має чітко визначену структуру роботи.

Голова методичної комісії планує і проводить в рамках одного засідання тематичні розділи: «Теорія», «Технологія», «Творчість». Робота комісії  сприяє постійному творчому зростанню педагогічної майстерності викладачів. Всі члени комісії  володіють комп’ютерною технікою.     Діяльність голови і членів методичної комісії сповнена педагогічною творчістю.

Створено накопичувальні теки: «Навчання як вид пізнавальної діяльності», «Складові уроку», «Аналіз і контроль навчальних досягнень учнів», «Види аналізу уроку»,  «Проектуємо урок разом», «Сучасний урок». Головою методичної комісії планується і проводиться моніторинг за рівнем підвищення професійної компетентності членів комісії. Всі діагностичні матеріали аналізуються, враховуються при плануванні роботи методичної комісії, самоосвітньої діяльності і зберігаються в окремій папці.

 

 

Методична комісія суспільно- гуманітарного циклу

(Голова –  викладач української мови і літератури, викладач – методист Жадан Л.В.)

Методична проблема: «Здійснення компетентнісного підходу у формуванні інноваційної особистості»

 

Для вирішення основних завдань методичної комісії, члени комісії працюють згідно плану. Традиційними в роботі методичної комісіїї є панорами методичних ідей та бесіди за круглим столом, що проводяться в кінці навчального року. Голова методичної комісії Жадан Л.В. визначає рівень професійної та методичної компетенцій членів методичної комісії шляхом діагностування та планує тематику засідань з урахуванням результатів.