Методична робота в ліцеї

останнє відвідування 05.05.2020 13:23

Стіна

1
Методична робота  в ліцеї
«Самоосвіта як умова професійного росту педагогічного працівника» Джерела самоосвіти • Телебачення; • газети,журнали; • література (методична, науково-популярна, публіцистична, художня тощо); • інтернет; • відео-, аудіоінформація на різноманітних носіях; • різноманітні курси; • семінари та конференції; • майстер-класи; • методичні заходи з обміну досвідом; • екскурсії, театри, виставки, музеї, концерти; • курси підвищення кваліфікації; • мандрівки. Складники процесу самоосвіти • Вивчати й упроваджувати нові педагогічні технології, форми, методи та прийоми навчання: • відвідувати уроки колег і брати участь в обміні досвідом; • вивчати передовий педагогічний досвід; • періодично проводити самоаналіз своєї професійної діяльності; • удосконалювати знання в галузі класичної та сучасної психології і педагогіки; • систематично цікавитися подіями сучасного економічного, політичного і культурного життя; • підвищувати рівень своєї ерудиції, правової та загальної культури; • приймати участь в роботі методичної комісії; • приймати участь в школах молодого викладача, молодого майстра виробничою навчання, школи ППД, школи акторського досвіду. Види діяльності, які складають процес самоосвіти та сприяють професійному зростанню: • Читання конкретних педагогічних періодичних видань; • читання методичної, педагогічної і предметної літератури; • огляд в Інтернеті інформації з предмета, що викладається, педагогіки, психології, педагогічних технологій; • розв'язування задач, розгадування кросвордів, виконання вправ, тестів та інших завдань підвищеної складності чи нестандартних форм роботи зі свого предмета; • відвідування семінарів, тренінгів, конференцій, уроків колег; • дискусії, наради, обмін досвідом із колегами; • систематичне проходження курсів підвищення кваліфікації; • проведення відкритих уроків для аналізу з боку колег; • проведення декад та тижнів з предмету: • організація гурткової та позакласної роботи з предмета; • вивчення інформаційно-комп’ютерних технологій; • відвідування предметних виставок і тематичних екскурсій із предмета; • спілкування із колегами в ліцеї., районі, місті та в Інтернеті; • ведення здорово способу життя, заняття спортом, фізичними вправами. Хвороби - велика перешкода для професійного росту. Очікувані результати самоосвіти: • Підвищення якості викладання предмета (назвати показники, за якими буде визначатися ефективність і якість); • методичні розробки уроків; • розробка, публікація методичних посібників, статей, підручників, програм, сценаріїв, проведення дослідів; • розробка нових форм, методів і прийомів навчання; • доповіді, виступи, реферати; • розробка дидактичних матеріалів, тестів, наочності; • вироблення методичних рекомендацій із використання нової інформаційної технології; • розробка та проведення відкритих уроків за власними новаторськими технологіями; • створення комплектів педагогічних доробок; • проведення тренінгів, семінарів, конференцій, майстер-класів, узагальнення досвіду з проблеми (теми), яка досліджується; • розробка комплекту електронних у років, об’єднаних предметною тематикою чи методикою викладання; • розробка пакета тестовою матеріалу в електронному викладі; • розробка пакета стандартного поурочного планування з теми чи циклу тем; • комплект дидактичних матеріалів із предмета (самостійні, практичні і контрольні роботи); • розробка комплекту роздавального матеріалу з предмета (картки, завдання й запитання); • створення розділу чи сторінки електронного підручника; • створення термінологічного словника з предметної теми, розділу; • створення збірника предметних кросвордів; • розробка комплекту тематичних класних годин, батьківських зборів чи позакласних предметних заходів (пізнавальних ігор, конкурсів, вистав); • розробка пакета олімпіадного матеріалу для підготовки учнів; • розробка проекту занять гурткової роботи; • пакет документації класного керівника; • пакет документації методичної комісії; • бази даних методик навчання; • пакет матеріалів з однієї з педагогічних технологій; • проект особистої методичної веб-сторінки; • база даних запитань чи задач із предмета за розділами; • пакет психолого-педагогічних матеріалів для викладачів (майстрів виробничого навчання); • пакет розробок уроків із використанням інформаційних технологій; • пакет бланків та зразків документів для педагогічної діяльності (анкети, плани тощо); • створення електронної бібліотеки творів художньої літератури, згідно із навчальною програмою; • ведення предметного гуртка з використанням медіа-ресурсів.
11 лист. 2014, 14:52