Навчальний процес

 

Навчально-виробничий процес у ліцеї – це система організаційних, педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань повної загальної середньої та ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів та вимог.

Навчально-виробничий процес у ліцеї:

  • ґрунтується на засадах гуманістичної, особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, громадянської свідомості, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань; інтегративності, єдності навчання, виховання і професійної підготовки, спільній діяльності педагогічних працівників, учнів та батьків, колективів підприємств, установ та організацій;
  • включає природничо-математичну, суспільно-гуманітарну, загальнопрофесійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну, фізичну підготовку, виховну роботу з учнями і здійснюється згідно з робочими навчальними програмами.

Конкретні терміни навчання та зміст навчального процесу безпосередньо визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.

Навчальний рік у ліцеї розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами.

Для учнів, які навчаються понад 10 місяців, встановлюються канікули загальною тривалістю 11 тижнів, як правило: 2 тижні у зимовий та 9 – у літній періоди.