Наша організація

емблема

    Олександрійський професійний аграрний ліцей один із найкращих навчальних закладів Кіровоградщини. Ліцей, чистою і чаруючою росинкою закотився між безкрайніми степами Кіровоградщини та річки Інгулець, захоплює і милує око своїми мальовничими краєвидами.

Історія ліцею  починається з буремного 1933 року.

    З 1954 року починає функціонувати в системі професійно-технічної освіти як училище механізації сільського господарства. В 1984 році перейменовано в Олександрійське професійно – технічне училище № 31. З 2003 року заклад названо  Олександрійським професійним аграрним  ліцеєм. В 2011 році на території навчального закладу було відкрито два пам’ятних знака: Меморіальний знак - пам'ять про бійців та командирів 111 – ї стрілецької Олександрійської Червонопрапорної ордена Богдана Хмельницького дивізії ( загинули на висоті 154,6 м 29 листопада 1943 року) та пам’ятний знак  трудової слави – трактор «Універсал-ВТЗ». 

     Освітній процес в ліцеї спрямований на формування та підготовку конкурентоспроможної, самодостатньої особистості, кваліфікованого робітника, гідного спеціаліста аграрної галузі, який вміє знаходити інформацію з різних джерел й ефективно оперувати  нею  в усіх сферах життєдіяльності.

    Навчальна і технічна база закладу складається з навчального корпусу, комплексу виробничих майстерень, гуртожитку,  їдальні, актового залу стадіону, спортивного залу. Є також власні земельні угіддя, на яких проводяться практичні заняття для майбутніх механізаторів. 

    Для організації позанавчальних занять та дозвілля учнів працюють гуртки художньої самодіяльності: драматичний, танцювальний, вокальний, вокально – інструментальний, декоративно – ужиткового мистецтва. У ліцеї діє музей бойової і трудової слави.

     Багато уваги приділяється розвитку фізичної культури і спорту. Учні особливо полюбляють   грати у футбол та волейбол. Було створено футбольну команду вихованців ліцею під назвою «Гарт», яка  постійно посідає призові місця в місті і  районі.

     На сьогоднішній день професійний аграрний ліцей розташований за адресою: м. Олександрія, Користівське шосе, 6.

Ліцей готує кваліфікованих робітників за спеціальностями:

  • Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "А1", "А2", "В1"; водій автотранспортних засобів категорії "С"
  • Слюсар з ремонту автомобілів; водій автотранспортних засобів категорії "С"; машиніст крана автомобільного
  • Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах
  • Перукар. (перукар – модельєр).  Манікюрник.

 

 

 

 

Тракторист машиніст сільськогосподарської техніки

 

Народна мудрість стверджує, що головне багатство на Землі – сама земля. Але багатством є також люди, що працюють на цій землі, що годують нас хлібом і не тільки. Хвала рукам, що пахнуть хлібом!

Учні нашого ліцею по закінченню навчання отримують дипломи кваліфікованих працівників, які досконало знають конструкцію сільськогосподарських машини, кваліфіковано та своєчасно виконують регулювальні роботи і технічне обслуговування, вміло виявляють та усувають несправності в процесі експлуатації.

В ліцеї передбачається проведення різних методів і форм організації, навчання у відповідності вимогам технічного прогресу, поєднання традиційних і нових форм навчання, розвиток пізнавальної активності та самостійності учнів в оволодінні знаннями та вміннями, посилення виховного, розвивального та технічного спрямування учнів на вивчення сільськогосподарської техніки, з дотриманням логічної послідовності, тісним зв’язком з основами суміжних наук, виробничим оточенням.

Професія тракториста - машиніста сільськогосподарського виробництва; є найбільш розповсюджена у сільському господарстві.

 

 

 

Машиніст крана автомобільного

 

Ліцей готує кваліфікованих працівників, які по закінченню навчання, досконало знають конструкцію машини, кваліфіковано та своєчасно виконують регулювальні роботи і технічне обслуговування, вміло виявляють та усувають несправності в процесі експлуатації.

Передбачається проведення різних методів і форм організації, навчання у відповідності вимогам технічного прогресу,  розвивального та технічного спрямування учнів на вивчення автомобільної техніки, з дотриманням логічної послідовності, тісним зв’язком з основами суміжних наук, виробничим оточенням.

Навчаючись професії машиніст крана автомобільного -  ви набудете знань, умінь і навичок висококваліфікованого робітника, досконало вивчите призначення, будову, принципи роботи агрегатів, механізмів, систем та приладів автомобільних кранів, навчитеся керувати автотранспортними засобами, забезпечуючи їх експлуатаційну надійність, безвідмовність, довговічність.

Ви навчитеся раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці, виконувати технологічні процеси з дотриманням норм та вимог безпеки праці, запобігання аварій, виробничого травматизму.

Розвинете комунікативні якості, технічне мислення, відповідальність, професійну культуру, здатність до самоконтролю, спостережливість та інші моральні якості сучасного робітника, який виконує роботу з експлуатації транспортних засобів.

Навчання проводиться в спеціалізованих обладнаних кабінетах будови та експлуатації автомобільних кранів, правил дорожнього руху, будови та експлуатації автомобілів, матеріалознавства, охорони праці, інформаційних технологій, лабораторіях технічного обслуговування автомобільних кранів, розбирально - складальній кранового устаткування, слюсарній, на полігоні для автокранів та навчального водіння автомобілів.

Отримані навички та професійні вміння ви можете застосувати на навантажувально-розвантажувальних, транспортних, будівельних, монтажних роботах, на експлуатації і ремонті підйомно-транспортних будівельних засобів, автотранспорту, експлуатації автотранспортних засобів.

 

 

 

 

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах
 

 

Люди здавна володіли способом ковальського зварювання, але він був не настільки надійним, як електродугове або газове зварювання. Електричне зварювання придумане в Україні в середині XIX століття.

Варто лише поглянути, скільки довкола нас зварених з металу виробів, щоб зрозуміти, яке значення мають ці фахівці для суспільства.

Зварник – одна з найпотрібніших професій.

Як говорять самі зварники, сьогодні світ тримається на зварних швах.

В сучасних умовах потреба в робітниках цієї професії постійна і має тенденцію до зростання.

Робота електрогазозварника проходить в різноманітніших місцях: у виробничому цеху, в полі, на висоті, під землею.

Ця професія вимагає від працівника певних індивідуально–психологічних якостей. Електрогазозварник повинен мати добру зорово–рухову, короткочасну та оперативну пам’ять, зосередження та стійкість уваги, практичне мислення, розвинену просторову уяву, високий невербальний інтелект.

Якщо розгорнути книгу історії Олександрійського професійного аграрного ліцею, то за багаторічний період роботи ліцей пройшов довгий, не легкий але, безумовно, успішний шлях, який здійснює підготовку кваліфікованих робітників з різних професій. Велика роль належить професії  «Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах», яку готує навчальний заклад з 1960 року.

Основним завданням оволодіння професією являється формування в учнів системи глибоких і міцних знань про  сучасну техніку, спрямування роботи на забезпечення потреб ринку праці України висококваліфікованими робітниками.

Для якісної підготовки робітників з даної професії створена відповідна  матеріальна база (кабінет спец. технології  зварювального виробництва, зварювальна майстерня).

При вивченні  теоретичного матеріалу учні систематично залучаються до самостійної роботи з технічною і довідковою літературою, забезпечуються дидактичним матеріалом, вміння робити самоконтроль, знаходити причини помилок та засобами їх усунення, вивчають будову і роботу зварювального обладнання. 

 

 

 

 

Перукар (перукар - модельєр). Манікюрник

 

 

Перукар – професія особлива. Вимоги до сучасного майстра перукарської справи дуже високі.

Основні з них: глибокі теоретичні знання, володіння прийомами та методами практичної роботи з виконання стрижок, завивання, укладання волосся, фарбування та моделювання зачісок.

Перукар має бути освіченим у питаннях гігієни хімії, анатомії, біології, знати закони колористики, просторової композиції.

Перукарська справа – це бізнес, де є правило: «Від того, як кожний працівник ставиться до людей, з якими він має справу, залежить імідж установи».

 Створення красивої сучасної зачіски справа непроста і роль перукаря у створенні загальної гармонії ліній з урахуванням індивідуальності клієнта є інколи вирішальною.

Саме тому професію перукаря повинні обирати учні з творчою натурою і достатньо розвинутим естетичним смаком.

Доглянуті руки та ідеально виконаний манікюр і педикюр довершують загальний вигляд людини.

Майстер, який працює з нігтями, повинен мати ідеальний смак і загальні знання з перукарства, косметології, медицини, а також з історії моди, художніх мистецтв.

В Олександрійському професіональному аграрному ліцеї готують конкурентоспроможних, висококваліфікованих робітників за спеціальністю: «Перукар  (перукар - модельєр). Манікюрник».

Учні навчаються на сучасному обладнанні: спеціально оснащенні манікюрні столи, комфортні перукарські крісла, боллер, новітні перукарські засоби (стерилізатор, фрейзер, різноманітні гребінці для моделювання зачісок, перукарські ножиці, тощо), великі дзеркала, спеціально оснащенні робочі місця, інформаційні стенди, манікюрні приладдя.