Педагогічний колектив

 

Педагогічною діяльністю в ліцеї займаються педагогічні працівники, які мають відповідну вищу освіту.

Робота педагогічних працівників ліцею  спрямована  на:

  • здійснення навчання і виховання учнів із врахуванням професійного спрямування;
  • проведення навчальних занять і позаурочних заходів в закріплених кабінетах, лабораторіях і майстернях  згідно з розкладом;
  • забезпечення  під час занять належного порядку і дисципліни;
  • реалізацію робочих навчальних програм у відповідності з робочим навчальним планом та єдиної науково-методичної проблеми ліцею;
  • виконання правил і норм охорони праці та безпеки життєдіяльності, що дає змогу забезпечити  життя і здоров’я учнів під час навчального процесу;
  • підтримання постійного зв'язку з батьками учнів;
  • створення умов для дотримання прав і свобод учнів;
  • систематичне підвищення своєї професійної  кваліфікації.