Кіровоградська область. Олександрійський професійний аграрний ліцей

 Управління

                                                «Управління - вид діяльності, що забезпечує ефективне та      

                                           

                                       продуктивне досягнення організацією її цілей та  завдань"    

   

                                                                              (Пометун О., Середяк Л., Сущенко І., Янушевич О. )


 

 

Управління ліцеєм здійснюється Міністерством освіти і науки України та Департаментом управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації. Ліцей виконує рішення інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, що не суперечать законодавству України та в межах їх повноважень.

Керівництво діяльністю ліцею здійснює директор Афанасьєв Василь Миколайович. Серед низки повноважень, що делеговані керівнику органами державного управління професійно-технічної освіти, директор ліцею:

  • організовує навчально-виховний та навчально-виробничий процеси, забезпечує створення необхідних умов для підготовки кваліфікованих, конкурентоспроможних робітників;
  • створює умови для організації діяльності учнів, педпрацівників, адміністрації, здійснюючи цим поступовий перехід від домінуючого оперативного до стратегічного цільового управління через узгодження власних функцій з функціями усіх об’єктів навчально-виховного та навчально-виробничого процесів;
  • створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності.

          Управління навчальним закладом має рефлексивний характер завдяки впровадженню моніторингового супроводу управління, у здійсненні якого важливу роль відведено психологічній службі.

Для розгляду питань організації та здійснення навчально-виховного і навчально-виробничого процесів в ліцеї створено педагогічну раду, головою якої є директор ліцею.